x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:www.lmlkji.com    

时间 速度

检测时间:2020-09-16 17:16:20

广告位招租 监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
平均值: 179个点 9 41 1个独立IP 1个独立节点 有非200状态 2.047s 1.183s 1.356s 0s 1B 1B 8.011KB/s  
江西南昌市电信 电信 江西 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 * 连接失败 * 15.014s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市电信 电信 湖北 * 连接失败 * 10.035s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 * 解析失败 * * * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏宿迁市联通 联通 江苏 * 连接失败 * 2.223s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市移动 移动 贵州 中国香港 0 10s 0.855s 1.255s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 中国香港 0 9.766s 0.556s 0.623s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 中国香港 200 9.609s 9.389s 9.432s 0.000040s 1B 1B 24.414KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 * 连接失败 * 5.306s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 中国香港 200 8.402s 8.098s 8.158s 0.000057s 1B 1B 17.133KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 中国香港 200 6.833s 0.582s 3.837s 0.000320s 1B 1B 3.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 中国香港 200 6.322s 5.004s 5.242s 0.000044s 1B 1B 22.195KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市移动 移动 河南 中国香港 200 6.298s 5.038s 5.305s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 中国香港 200 6.283s 5.004s 5.249s 0.000062s 1B 1B 15.751KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古包头市电信 电信 内蒙古 中国香港 200 6.274s 5.019s 5.198s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东莱芜市联通 联通 山东 中国香港 200 5.905s 5.004s 5.183s 0.000029s 1B 1B 33.675KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市联通 联通 河南 中国香港 200 5.887s 5.002s 5.178s 0.000085s 1B 1B 11.489KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 中国香港 200 5.882s 5.005s 5.179s 0.000022s 1B 1B 44.389KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 中国香港 200 5.744s 5.004s 5.063s 0.000078s 1B 1B 12.52KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
日本国外 国外 日本 中国香港 200 5.559s 5.304s 5.354s 0.000040s 1B 1B 24.414KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北张家口市电信 电信 河北 中国香港 200 5.505s 5.077s 5.138s 0.000281s 1B 1B 3.475KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 中国香港 200 5.474s 5.056s 5.134s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西宝鸡市电信 电信 陕西 中国香港 200 5.397s 5.074s 5.138s 0.000038s 1B 1B 25.699KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 中国香港 200 5.317s 5.064s 5.113s 0.000056s 1B 1B 17.439KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 中国香港 200 5.224s 5.002s 5.045s 0.000021s 1B 1B 46.503KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北襄阳市移动 移动 湖北 中国香港 200 5.211s 5.073s 5.093s 0.000420s 1B 1B 2.325KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 中国香港 200 5.116s 4.197s 4.38s 0.000040s 1B 1B 24.414KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 中国香港 200 5.108s 4.832s 4.886s 0.000025s 1B 1B 39.063KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 中国香港 200 5.029s 4.046s 4.237s 0.000520s 1B 1B 1.878KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 中国香港 200 4.827s 1.401s 2.45s 0.000260s 1B 1B 3.756KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 中国香港 200 4.709s 3.34s 3.578s 0.000260s 1B 1B 3.756KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新市联通 联通 辽宁 中国香港 200 4.043s 2.966s 3.18s 0.000075s 1B 1B 13.021KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市移动 移动 河北 中国香港 200 3.143s 2.791s 2.836s 0.000660s 1B 1B 1.48KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆哈密地区移动 移动 新疆 中国香港 200 2.999s 2.422s 2.528s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽马鞍山市联通 联通 安徽 * 连接失败 * 0.774s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市联通 联通 山西 中国香港 200 2.761s 0.449s 1.715s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 中国香港 0 2.749s 0.706s 1.017s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南漯河市铁通 铁通 河南 中国香港 200 2.639s 1.729s 1.905s 0.000560s 1B 1B 1.744KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 中国香港 200 2.626s 1.173s 1.401s 0.000420s 1B 1B 2.325KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 中国香港 200 2.616s 1.368s 1.617s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
赞比亚国外 国外 赞比亚 中国香港 0 2.521s 0.465s 0.863s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 中国香港 200 2.447s 1.006s 1.224s 0.000296s 1B 1B 3.299KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 中国香港 200 2.385s 1.231s 1.45s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市铁通 铁通 福建 中国香港 200 2.358s 2.027s 2.077s 0.000420s 1B 1B 2.325KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 中国香港 200 2.343s 2.149s 2.175s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 中国香港 200 2.338s 1.468s 1.641s 0.000068s 1B 1B 14.361KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 中国香港 200 2.336s 0.832s 1.061s 0.000270s 1B 1B 3.617KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海海东州电信 电信 青海 中国香港 200 2.305s 1.797s 1.913s 0.000020s 1B 1B 48.828KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 中国香港 200 2.272s 0.814s 1.023s 0.000340s 1B 1B 2.872KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 中国香港 200 2.251s 0.72s 0.939s 0.000450s 1B 1B 2.17KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 中国香港 200 2.237s 1.234s 1.429s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 中国香港 200 2.23s 1.358s 1.472s 0.000283s 1B 1B 3.451KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 中国香港 200 2.204s 0.751s 1.017s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 中国香港 200 2.191s 0.925s 1.138s 0.000480s 1B 1B 2.035KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古联通 联通 内蒙古 中国香港 200 2.191s 0.658s 0.968s 0.000840s 1B 1B 1.163KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州市联通 联通 山东 中国香港 200 2.181s 0.536s 0.746s 0.000380s 1B 1B 2.57KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 中国香港 200 2.181s 1.377s 1.498s 0.000274s 1B 1B 3.564KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 中国香港 200 2.104s 0.861s 1.056s 0.000295s 1B 1B 3.31KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市联通 联通 内蒙古 中国香港 200 2.065s 0.774s 1.039s 0.000560s 1B 1B 1.744KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 中国香港 200 2.031s 0.879s 1.073s 0.000540s 1B 1B 1.808KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市移动 移动 河北 中国香港 200 1.943s 0.714s 0.911s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市电信 电信 山东 中国香港 200 1.941s 0.738s 0.925s 0.000277s 1B 1B 3.525KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市铁通 铁通 福建 中国香港 200 1.909s 0.577s 0.816s 0.000320s 1B 1B 3.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水市联通 联通 河北 中国香港 200 1.868s 0.782s 0.968s 0.000028s 1B 1B 34.877KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山市移动 移动 辽宁 中国香港 200 1.805s 0.406s 0.682s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 中国香港 200 1.792s 0.82s 1.015s 0.000029s 1B 1B 33.675KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 中国香港 200 1.788s 0.783s 0.984s 0.000026s 1B 1B 37.56KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 中国香港 200 1.785s 0.515s 0.756s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏连云港市联通 联通 江苏 中国香港 200 1.765s 0.465s 0.707s 0.000320s 1B 1B 3.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 中国香港 200 1.762s 1.464s 1.505s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃张掖市电信 电信 甘肃 中国香港 200 1.736s 1.313s 1.393s 0.000360s 1B 1B 2.713KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市联通 联通 贵州 中国香港 200 1.731s 0.739s 0.927s 0.000320s 1B 1B 3.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市电信 电信 吉林 中国香港 200 1.695s 0.53s 0.714s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆石河子市移动 移动 新疆 中国香港 200 1.688s 1.201s 1.293s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市电信 电信 广东 中国香港 200 1.677s 0.485s 0.739s 0.004380s 1B 1B 0.223KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市华数 华数 浙江 中国香港 200 1.674s 0.62s 0.824s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 中国香港 200 1.671s 0.487s 0.712s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市联通 联通 海南 中国香港 200 1.661s 0.353s 0.561s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉州电信 电信 新疆 中国香港 200 1.616s 1.068s 1.167s 0.000320s 1B 1B 3.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市联通 联通 山西 中国香港 200 1.565s 0.422s 0.631s 0.000400s 1B 1B 2.441KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西长治市移动 移动 山西 中国香港 200 1.565s 0.652s 0.831s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 中国香港 200 1.542s 0.235s 0.512s 0.000540s 1B 1B 1.808KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 中国香港 200 1.538s 0.522s 0.724s 0.000052s 1B 1B 18.78KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 中国香港 200 1.523s 0.271s 0.537s 0.000460s 1B 1B 2.123KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市移动 移动 山西 中国香港 200 1.509s 0.407s 0.639s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市联通 联通 广东 中国香港 200 1.498s 0.412s 0.632s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 中国香港 200 1.456s 1.33s 1.341s 0.000282s 1B 1B 3.463KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南州联通 联通 贵州 中国香港 200 1.438s 0.118s 0.397s 0.000320s 1B 1B 3.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 中国香港 0 1.438s 0.047s 1.116s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市移动 移动 浙江 中国香港 200 1.436s 1.2s 1.243s 0.000360s 1B 1B 2.713KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 中国香港 200 1.418s 1.272s 1.282s 0.000272s 1B 1B 3.59KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古巴彦淖尔市联通 联通 内蒙古 中国香港 200 1.357s 0.024s 0.305s 0.000301s 1B 1B 3.244KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 中国香港 200 1.348s 0.277s 0.479s 0.000480s 1B 1B 2.035KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳大利亚国外 国外 澳大利亚 中国香港 200 1.339s 0.655s 0.8s 0.000500s 1B 1B 1.953KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市联通 联通 安徽 中国香港 200 1.325s 0.217s 0.459s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市联通 联通 福建 中国香港 200 1.284s 0.292s 0.476s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市移动 移动 山东 中国香港 200 1.217s 0.903s 0.96s 0.000940s 1B 1B 1.039KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 中国香港 200 1.183s 0.031s 0.277s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 中国香港 0 1.179s 0.094s 1.1s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 中国香港 200 1.159s 0.631s 0.714s 0.000022s 1B 1B 44.389KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 中国香港 0 1.143s 0.052s 0.263s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑龙江省电信 电信 黑龙江 中国香港 200 1.129s 0.709s 0.768s 0.000278s 1B 1B 3.513KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏日喀则地区电信 电信 西藏 中国香港 200 1.119s 0.631s 0.722s 0.000420s 1B 1B 2.325KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 中国香港 200 1.108s 0.099s 0.29s 0.014620s 1B 1B 0.067KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海普陀区电信 电信 上海 中国香港 200 1.075s 0.42s 0.472s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市电信 电信 山西 中国香港 200 1.073s 0.633s 0.707s 0.000320s 1B 1B 3.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市移动 移动 江苏 中国香港 200 1.069s 0.074s 0.269s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 中国香港 0 1.067s 0.012s 1.017s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市电信 电信 广西 中国香港 200 1.062s 0.672s 0.725s 0.000437s 1B 1B 2.235KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 中国香港 200 1.039s 0.617s 0.72s 0.000460s 1B 1B 2.123KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市移动 移动 山东 中国香港 200 1.031s 0.737s 0.791s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市电信 电信 广西 中国香港 200 1.03s 0.772s 0.803s 0.000272s 1B 1B 3.59KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大兴安岭地区移动 移动 黑龙江 中国香港 200 1.025s 0.557s 0.625s 0.000278s 1B 1B 3.513KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市电信 电信 黑龙江 中国香港 200 1.019s 0.53s 0.607s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁抚顺市电信 电信 辽宁 中国香港 200 1.009s 0.554s 0.619s 0.000284s 1B 1B 3.439KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市移动 移动 山东 中国香港 200 0.982s 0.657s 0.718s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市铁通 铁通 广东 中国香港 200 0.981s 0.072s 0.249s 0.000320s 1B 1B 3.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘潭市联通 联通 湖南 中国香港 200 0.971s 0.074s 0.247s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古移动 移动 内蒙古 中国香港 200 0.966s 0.042s 0.224s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 中国香港 200 0.964s 0.554s 0.635s 0.000260s 1B 1B 3.756KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
马来西亚国外 国外 马来西亚 中国香港 200 0.963s 0.538s 0.614s 0.000520s 1B 1B 1.878KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 中国香港 200 0.954s 0.503s 0.578s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 中国香港 0 0.935s 0.12s 0.282s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏固原市电信 电信 宁夏 中国香港 200 0.934s 0.462s 0.531s 0.000320s 1B 1B 3.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 中国香港 200 0.931s 0.026s 0.202s 0.000360s 1B 1B 2.713KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 中国香港 200 0.89s 0.504s 0.575s 0.000480s 1B 1B 2.035KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 中国香港 200 0.881s 0.511s 0.581s 0.000440s 1B 1B 2.219KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市电信 电信 河南 中国香港 200 0.88s 0.508s 0.571s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市电信 电信 浙江 中国香港 200 0.872s 0.664s 0.725s 0.000046s 1B 1B 21.23KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市联通 联通 海南 中国香港 200 0.859s 0.572s 0.573s 0.000220s 1B 1B 4.439KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市移动 移动 云南 中国香港 200 0.849s 0.56s 0.613s 0.000381s 1B 1B 2.563KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 中国香港 0 0.841s 0.052s 0.208s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 中国香港 200 0.838s 0.465s 0.517s 0.000286s 1B 1B 3.415KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南新乡市电信 电信 河南 中国香港 200 0.821s 0.424s 0.489s 0.000560s 1B 1B 1.744KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市电信 电信 山西 中国香港 200 0.816s 0.444s 0.509s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市联通 联通 浙江 中国香港 200 0.812s 0.5s 0.541s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 中国香港 200 0.809s 0.596s 0.638s 0.000038s 1B 1B 25.699KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 中国香港 200 0.799s 0.41s 0.501s 0.000047s 1B 1B 20.778KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市电信 电信 海南 中国香港 200 0.797s 0.567s 0.602s 0.000260s 1B 1B 3.756KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 中国香港 200 0.769s 0.431s 0.493s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 中国香港 200 0.754s 0.577s 0.609s 0.000013s 1B 1B 75.12KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市移动 移动 湖北 中国香港 200 0.733s 0.491s 0.529s 0.000540s 1B 1B 1.808KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 中国香港 200 0.73s 0.425s 0.482s 0.000320s 1B 1B 3.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏无锡市移动 移动 江苏 中国香港 200 0.725s 0.024s 0.063s 0.000540s 1B 1B 1.808KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 中国香港 200 0.722s 0.471s 0.517s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 中国香港 200 0.687s 0.49s 0.524s 0.000380s 1B 1B 2.57KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 中国香港 200 0.659s 0.626s 0.631s 0.000017s 1B 1B 57.445KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 中国香港 200 0.643s 0.454s 0.474s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 中国香港 200 0.631s 0.352s 0.403s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 中国香港 200 0.628s 0.421s 0.453s 0.000041s 1B 1B 23.819KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市电信 电信 北京 中国香港 200 0.627s 0.419s 0.459s 0.000021s 1B 1B 46.503KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 中国香港 200 0.603s 0.289s 0.351s 0.000027s 1B 1B 36.169KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 中国香港 200 0.596s 0.128s 0.208s 0.000320s 1B 1B 3.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江伊春市电信 电信 黑龙江 中国香港 200 0.591s 0.092s 0.164s 0.000320s 1B 1B 3.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市电信 电信 甘肃 中国香港 200 0.586s 0.199s 0.269s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山州移动 移动 云南 中国香港 200 0.55s 0.284s 0.333s 0.000320s 1B 1B 3.052KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃定西市移动 移动 甘肃 中国香港 200 0.487s 0.126s 0.192s 0.000500s 1B 1B 1.953KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市铁通 铁通 浙江 中国香港 200 0.475s 0.275s 0.308s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 中国香港 200 0.453s 0.242s 0.268s 0.000380s 1B 1B 2.57KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
越南国外 国外 越南 中国香港 200 0.451s 0.298s 0.328s 0.000380s 1B 1B 2.57KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 中国香港 200 0.404s 0.017s 0.089s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 中国香港 200 0.381s 0.095s 0.148s 0.000640s 1B 1B 1.526KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市电信 电信 河北 中国香港 200 0.381s 0.036s 0.096s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 中国香港 200 0.348s 0.099s 0.14s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市移动 移动 广西 中国香港 200 0.339s 0.137s 0.168s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽安庆市移动 移动 安徽 中国香港 200 0.317s 0.069s 0.113s 0.000360s 1B 1B 2.713KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 中国香港 200 0.306s 0.14s 0.173s 0.000023s 1B 1B 42.459KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市移动 移动 福建 中国香港 200 0.3s 0.026s 0.078s 0.000400s 1B 1B 2.441KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘潭市电信 电信 湖南 中国香港 200 0.278s 0.082s 0.115s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 中国香港 0 0.275s 0.053s 0.093s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市移动 移动 广东 中国香港 200 0.273s 0.091s 0.118s 0.000300s 1B 1B 3.255KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 中国香港 0 0.268s 0.062s 0.098s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市移动 移动 广西 中国香港 200 0.254s 0.084s 0.113s 0.000280s 1B 1B 3.488KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 中国香港 200 0.062s 0.036s 0.038s 0.000040s 1B 1B 24.414KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆北碚区电信 电信 重庆 * 连接失败 * 25.052s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 * 连接失败 * 15.036s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东汕头市电信 电信 广东 * 连接失败 * 10.088s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig